bearbetning färdiglackerad produkt korrossionsegenskaper processvätskor skärvätska maskin godsyta ytbehandling emulsion badlivslängdFör att lyckas hela vägen från bearbetning till färdiglackerad produkt med goda korrossionsegenskaper ställs högra krav på processvätskor i alla produktionssteg. En optimal skärvätska skall inte bara skydda verktyg och maskin från slitage utan dessutom vara säker för personalen att hantera samt vara lätt av tvätta bort från godsytan vid efterkommande ytbehandling. Idag ställs också stora krav på stabilitet i emulsionen och långa badlivslängder för minimalt underhåll av systemet.

Vi har idag lång erfarenhet av skärvätskorna hebro®lub och hebro®cool från tyska Hebro Chemie. Samtliga produkter är dermatologiskt testade för att vara hudsäkra. Skärvätskorna är borfria för att vara framtidssäkra på marknaden. Vår absolut vanligaste skärvätska hebro®lub base 66 används i fullskalig serieproduktion samt i enstycksmaskiner i underhållsverkstäder.

Kontakta oss för att vi skall kunna hjälpa er med rätt produkt, du hittar mer information om våra produkter för skärande bearbetning på: www.chemstore.se.

X