ytteknik utbildning process ytbehandling kemi kunskap kemikalier

Under 2018 har vi tagit emot ett femtiotal processkötare, processtekniker och produktionsledare och tränat och utbildat i förbehandlingsteknik.
Under en heldag har de fått både teoretisk och praktisk träning i kemiska processer på Chemetall Competence Center, CCC.
CCC finns till för att du som vill förbättra och optimera din process skall kunna sätta upp den i labbskala och provköra samt utvärdera resultatet.
Välkommen att kontakta oss på Ytteknik och boka din nästa Training Camp. Vi har flera planerade träffar under 2019.

X