Diphoterine

Diphoterine är en aktiv oskadliggörande spolvätska för alla typer av kemiska angrepp som kan användas på såväl hud som ögon.
Diphoterine avbryter och oskadliggör angrepp från aggresiva kemiska produkter, genom att dra ut vätska från vävnaden, neutralisera syror och baser, binda oxiderande och reducerande kemikalier samt att späda som vatten. Testad på mer än 1.500 kemikalier.
OBS! Vid hantering av fluoridinnehållande kemikalier skall Hexaflourine finnas tillgänglig.

Visar alla 16 resultat

X