Vårt kraftfulla verktyg för badunderhåll, kvalitétsuppföljning och lineövervakning får ett ordentligt lyft.
Genom att knyta ihop QPS ChemGuard med konduktivitets- och pH-instrument kan mycket av det dagliga analysarbetet skötas med automatik. Instrumenten pratar direkt med QPS-systemet och processen kan övervakas från alla enheter som har tillgång till internet.
Instrument och givare anpassas för optimal drift av anläggningen. Kontinuerlig onlineövervakning möjliggör att processvattenförbrukningar kan optimeras för att minimera belastning av till exempel reningsverk och indunstare.
Kemikaliedoseringar kan optimeras för optimal prestanda och lägsta förbrukning.
Instrumentet i 50-serien kan hantera upp till åtta stycken mätpunkter och kommunikationen sker digitalt mellan instrument och anslutna prober.
Processparametrar sparas i QPS:en och kan sedan följas över tid och utvärderas för att ligga till grund för processoptimeringar samt förbättringar av anläggningen.

X