Tack alla Kunder för att ni gjorde Oxsilan Training Camp till en bra dag!

Vi samlade kunder från hela Sverige på Chemetall Competence Center med förhoppningen att utöka och bredda kunskapen i förbehandlingsteknik med Oxsilan. 

Vi hade en fullspäckad dag med både Teori och praktiska övningar i labbteknik där kunder diskuterade och utbytte erfarenheter.

Tack än en gång för en lyckad dag!

/ Ytteknik QP³ och Chemetall AB

X