Ytteknik QP3 expanderar och vi vill välkomna Robert och Lars till oss. Robert Ludwigs kommer utveckla och knyta ihop vårt sortiment för automatisk processuppföljning, vattenanalys, pH- och konduktivitetsmätningar i Yttekniks erbjudande. Robert kommer närmast från färgindustrin där han arbetat med kvalitétssäkring och har bred erfarenhet av laboratoriearbete. Lars Claesson kommer jobba som marknadsansvarig med förbehandlingssystem främst i våra östra landskap samt norra Småland. Lars har gedigen erfarenhet från ytbehandlingsbranschen inom våt- och pulverfärg samt ED-lackering.

 

 

Robert Ludwigs                         Lars Claesson

Ansvarig för mätinstrument,                                                              Marknadsansvarig
processautomation och laboratorieteknik

070-611 81 50                                                        070-544 85 53
robert.ludwigs@ytteknik.com     lars.claesson@ytteknik.com

X