Medical Care System framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga förstahjälpen produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögon och över hela kroppen. Medical Care System genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt hur man på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka.

De mest kända produkterna hos Medical Care System är sköljvätskorna Diphoterine och Hexafluorine samt Medical Care Spray. Diphoterine är utprovad och verksam mot 1100 kemiska föreningar och produkten neutraliserar såväl syror som baser. Sköljvätskorna avbryter en pågående skada och kan därmed reducera lidandet eller till och med rädda ett öga för den som råkat ut för en kemisk olycka.

– ”Vi ser fantastiska möjligheter med Medical Care System och hur vi nu kan erbjuda ett helhetskoncept inom kemi samt första-hjälpen produkter mot kemiska skador.”

X